logo ADSC

+420 702 287 969

+420 702 287 970

info@adsc.cz

Ke Kapličce 469

252 41 Dolní Břežany

VIF VF005 super benzin aditiv, 0.5l

VF005 Super Benzin Aditiv, 0.5l VIF
200
 • Přepnuto na : velkoobchodní ceny
 • Objednací kód: VIF VF005
 • Název: Super Benzin Aditiv, 0.5l
 • Maloobchodní cena s DPH: 239 Kč
 • Maloobchodní cena bez DPH: 198 Kč
 • Sleva : 16%
 • Vaše cena s DPH : 200 Kč
 • Vaše cena bez DPH : 165 Kč
 • Ke stažení :
INFORMACE O PRODUKTU

Aditivum do benzinu SUPER BENZIN ADITIV snižuje spotřebu o 5-7 % díky obsažené mazivostní přísadě. Jedná se o multifunkční přísadu do benzinu nejen pro všechny moderní motory s přímým vstřikováním, ale také pro starší karburátorové motory, ve kterých rozpouští úsady a zajišťuje postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů. Protikorozní účinek zajišťuje ochranu palivového systému a udržuje maximální výkon vašeho motoru.

Jak aplikovat:

Do nádrže vozidla nejdříve nalijte přípravek v poměru 1:1000 a poté natankujte benzin. Dojde tak k rovnoměrnému promíchání přípravku. Při více koncentrovaném dávkování se zvýší účinnost při odstraňování úsad ve starších karburátorových motorech.

Vlastnosti:

 • Účinná multifunkční přísada do všech druhů benzinu, která obsahuje mazivostní přísadu snižující spotřebu paliva v průměru o 4 %.
 • Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory.
 • Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad zajišťující postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů u starších motorových vozidel.
 • Přípravek poskytuje dokonalou ochranu celého systému proti korozi, udržuje maximální výkon motoru a  neškodí  katalyzátoru ani l sondě.
 • Je kompatibilní s běžnými motorovými oleji, různými druhy benzinu a jinými obvyklými aditivy.
 • Nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu benzinového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • V případě nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůží dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vyplachovat vodou a vyhledat lékařské ošetření.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, je-li při vědomí dát pít vodu, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

Bezpečnostní označení:

Xn: Zdraví škodlivý

R38: Dráždí kůži

R65: Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic

R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření

S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly

S24/25: Zamezte styku s kůží a  očima

S28: Při styku s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody

S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařkou pomoc

S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

 

Naši dodavatelé

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací